Thép tấm SKD11 D2 1.2739 – thép khuôn gia công nguội

Thép khuôn là một loại thép được sử dụng để chế tạo khuôn dập nguội, khuôn dập rèn nóng, khuôn dập khuôn và các khuôn dập khác. Khuôn mẫu là công cụ gia công chính để sản xuất các bộ phận trong các lĩnh vực công nghiệp như sản xuất máy móc, thiết bị vô tuyến, động cơ, thiết bị điện, v.v.